Milieuvriendelijk telen

Binnen ons bedrijf is milieuvriendelijk telen één van de belangrijkste doelstellingen. Daarom werd besloten om deel te nemen aan het VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt). Het VMS werkt samen met het Nederlandse MPS (Milieu Programma Sierteelt).


1. Wat is VMS/MPS?

VMS/MPS is een internationale, geaccrediteerde milieustandaard, gebaseerd op registratie van een aantal milieugegevens. VMS/MPS heeft als doel de milieubelasting op onze samenleving onder controle te houden en wil bedrijven stimuleren tot een milieubewuste teelt van planten en uitgangsmateriaal.


2. Criteria voor kwalificatie

De VMS/MPS norm is gebaseerd op registratie van volgende gegevens:

  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Gebruik van meststoffen
  • Energieverbruik
  • Afvalverwerking
De geregistreerde gegevens worden op regelmatige tijdstippen aan de controle instantie bezorgd. De cijfers worden vergeleken met de normen en leiden zo tot een kwalificatie.


3. Voordelen

  • Ondersteuning van het sociaal en milieubewustzijn in het bedrijf
  • Ruimere afzetmogelijkheden door stijgende vraag naar milieubewuste producten (zowel van consumenten, kwekers als van handelaars)
  • Effectief registratie systeem (gegevens kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld kostprijsberekening)


4. Garantie


Producten van VMS-deelnemers zijn herkenbaar aan het MPS-vignet. Dit vignet geeft aan dat bij de teelt de voorgeschreven milieunormen werden gerespecteerd. De garantie op zich volgt uit bedrijfsinspecties door het onafhankelijke en internationaal erkende keuringsorganisme bedrijf SGS AgroControle. Het nummer op het vignet verwijst naar waar het product vandaan komt.


5. Kwalificatie


Aan de hand van de geregistreerde gegevens worden de bedrijven ingedeeld in milieukwalificatie A,B of C. Bedrijven, zoals het onze, met milieukwalificatie MPS-A telen het meest milieubewust.